Sniegių karjeras, UAB

Miškininkų g. 9, LT-42150

Rokiškis, Tel. 8 685 09551

Produkcija: 

Smėlis sauso sijojimo, fr. 0-5mm.

Smėlio-žvyro mišiniai, fr. 0-16mm, 0-32mm.

Žvirgždas sauso sijojimo, fr. 4-16 mm

Akmenys 16-100mm.

Akmenys virš 100 mm.